Atomic and Molecular Physics Laboratory
Molecule Optical Polarization Laboratory
Laboratory of Astrospectroscopy
Laser-manipulation laboratory

Rezultāti.

 

Rezultāts Plānotais rezultāts skaitliskā izteiksmē Sasniegtais rezultāts skaitliskā izteiksmē
  skaits mērvienība skaits mērvienība
Izveidota jauna laboratorijas iekārta 1 laboratorijas iekārtas prototips 1 laboratorijas iekārtas prototips
Izveidots jauns magnētiskā lauka gradienta mērīšanas modulis 1 Moduļa laboratorijas prototips 1 Moduļa laboratorijas prototips
Pilnveidots un aprobēts teorētiskais modelis magnetooptisko signālu analīzei 1 Metodes apraksts 1 Metodes apraksts
Izveidota jauna tehnoloģija magnētiskā lauka mērīšanai ar nanoizmēra izšķirtspēju un prototipa iekārta 1 Tehnoloģijas apraksts un prototipa iekārta 1 Tehnoloģijas apraksts un prototipa iekārta
Izstrādāts un aprobēts programmatūras nodrošinājums magnetooptisko signālu analīzei un magnētiskā lauka vērtības noteikšanai 1 Datorprogrammu pakete 1 Datorprogrammu pakete
Izstrādāts un aprobēts eksperimenta vadības programmatūras nodrošinājums 1 Datorprogrammu pakete 1 Datorprogrammu pakete
Aprobēta jauna tehnoloģija 1 Atskaite par testa rezultātiem 1 Atskaite par testa rezultātiem
Rezultāti nopublicēti SCI žurnālos 3 Starptautiski atzītas publikācijas 3 Starptautiski atzītas publikācijas
Rezultāti ziņoti starptautiskās konferencēs 5 Tēzes nopublicētas konferenču tēžu krājumos 3 Tēzes nopublicētas konferenču tēžu krājumos
Izstrādāts un pieteikts patents 1 Patenta pieteikums 1 Patenta pieteikums