Atomic and Molecular Physics Laboratory
Molecule Optical Polarization Laboratory
Laboratory of Astrospectroscopy
Laser-manipulation laboratory
Sapīto stāvokļu saistība ar leņķiskā momenta saskaitīšanu un daudzelektronu atomu teoriju
Dr. hab. phys. Jānis Ruža
09.03.2007.
Koherento parādību izmantošana gaismas filtros, optiskos slēdžos un deflektoros
Florians Gahbauers
16.03.2007.
Koherentie efekti NaCs molekulā magnētiskā lauka klātbūtnē - pirmie eksperimentālie signāli
Dr. hab. phys. Māris Tamanis, Iļja Feščenko, Andrejs Jarmola 23.03.2007.
Bozē - Einšteina kondensāts homonukleārās sārmu metālu molekulās Olga Nikolajeva 20.04.2007.
Looking for Possible Time - Variations of Fundamental Constants
Mikhail Kozlov
22.05.2007.
Atomu mijiedarbība ar bihromātisko lāzera starojumu
Pjotrs Grišins, Mārcis Auziņš
25.05.2007.
Nātrija atomu virsskaņas kūļa iekārtas un masspektrometra izveidošana
Pēteris Špels, Aigars Ekers
25.05.2007.
Lineārā krāsvielu lāzera darbība vienmodas režīmā un tā izmantošana Na hipersīkstruktūras komponenšu ierosmei
Juris Viesītis, Aigars Ekers
25.05.2007.
Galaktikas sarkanā punkdura zvaigžņu augstas izšķirtspējas spektrālie pētījumi
Artūrs Barzdis, Laimonis Začs
01.06.2007.
M31 galaktikas novu pētījumi optiskajā un rentgenstaru diapazonā
Oļesja Smirnova, Laimonis Začs
01.06.2007.
Atomu ierosme ar lāzera starojumu virsskaņas kūlī
Andis Janovs, Aigars Ekers
01.06.2007.
Production and Detection of Atomic Hexadecapole at Earth's Magnetic Field
Victor Acosta
06.07.2007.

Past events

Sapīto stāvokļu saistība ar leņķiskā momenta saskaitīšanu un daudzelektronu atomu teoriju by <i>Dr. hab. phys.</i> Janis Ruža Friday, March 9, 2007, F219, Zellu 8