Atomic and Molecular Physics Laboratory
Molecule Optical Polarization Laboratory
Laboratory of Astrospectroscopy
Laser-manipulation laboratoryNanoizmēru materiāli fotonikas un optoelektronikas ierīcēm uz sārmu metālu tvaiku bāzes
 

Projekta mērķi:

Nr. Projekta mērķi
1. Izveidot materiālus, tehnoloģijas un laboratorijas paraugus gaismas slēdžiem, adaptīvās optikas elementiem un magnētiskā lauka detektoriem, kas ir nepieciešami, lai veidotu ierīces fotonikas un optoelektronikas jomā.
2. Aktīvi iesaistīt jaunos pētniekus (studējošos, doktorandus un jaunos speciālistus) lietišķu pētījumu veikšanā. Iesaistīt projekta izpildē apmēram 30% sieviešu, tādējādi uzlabojot dzimumu līdztiesības situāciju, salīdzinot ar vidējiem sieviešu līdzdalības īpatsvara rādītājiem Latvijā tehnoloģiju jomā.

 

Projekta apraksts.

Atbildot Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ar zinātnes ietilpīgu ražošanu vajadzībām un izmantojot projekta pieteicēju pieredzi, projekts piedāvā izveidot materiālus, tehnoloģijas un laboratorijas paraugus nanoizmēru (~ 100 nm) fotonikas un optoelektronikas ierīcēm. Šim nolūkam plānotas sekojošas aktivitātes:

1. Tehnoloģiju izstrāde (optiskajiem slēdžiem ar lielu pārslēgšanās ātrumu (~10 ns) un augstu kontrastu, slēdžus pārslēdz ar vāja magnētiskā vai elektriskā lauka palīdzību; adaptīvās optikas elementiem, kuru gaismas caurlaidība ir atkarīga (var palielināties vai arī samazināties pēc vajadzības) no krītošās gaismas intensitātes; sensoriem, kas ļauj mērīt magnētiskos laukus no vājiem (mG) līdz vidēji stipriem (1000 G) nanoizmēra telpas apgabalos.);

2. Laboratorijas prototipa izveide;

3. Datorprogrammu izveide (potenciālajiem tehnoloģiju lietotājiem tiks sagatavota datorprogrammu pakete augstāk minēto elementu un sensoru īpašību modelēšanai, kas ļauj palētināt elementu izstrādi);

4. Studējošo iesaiste;

5. Interneta mājas lapas izveide (informēšanai par projekta rezultātiem);

6. Ražotāju un plašākas sabiedrības informēšana (izstrādātie materiāli un tehnoloģijas tiks aprakstīti publiski pieejamosdokumentos, un potenciālie tehnoloģiju lietotāji Latvijā un Eiropā tiks informēti, izmantojot publikācijas zinātniskos un lietišķos žurnālos. Rezultāti tiks ziņoti semināros un darba apspriedēs, īpašus informatīvos pasākumus organizējot Latvijā).