Atomic and Molecular Physics Laboratory
Molecule Optical Polarization Laboratory
Laboratory of Astrospectroscopy
Laser-manipulation laboratory

 

 

Projekta nosaukums: "Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi"


Vienošanās Nr. 2010/0242/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/036


LU reģistrācijas Nr. ESS2010/111


Projekta izpildes termiņš: no 2011. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim


Projekta kopējais finansējums: Ls 490050


Projekta zinātniskais vadītājs: profesors Ruvins Ferbers


Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica


Projekta informācija LU mājas lapā: Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi