Atomic and Molecular Physics Laboratory
Molecule Optical Polarization Laboratory
Laboratory of Astrospectroscopy
Laser-manipulation laboratory

Plānotās aktivitātes


Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

1. Pētniecība


1.1. Laboratorijas iekārtas izveidošana, testēšana un optimālo eksperimentālo apstākļu piemeklēšana

1.2. Magnētiskā lauka gradienta mērīšanas moduļa izveidošana

1.3. Teorētiskā modeļa pilnveidošana un adaptācija eksperimentāliem apstākļiem

1.4. Prototipa iekārtas izveide


2. Datorprogrammu izveide


2.1. Magnetooptisko signālu apstrādes algoritmu un programmu paketes izveide

2.2. Datorizētas eksperimenta vadības programmu izveide


3. Jaunas tehnoloģijas aprobācija

4. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana

5. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana